Zaloguj się

i-Raty - raty online
i-Leasing - leasing online

Logo Tpay

Regulamin DILER

Regulamin dla odbiorców hurtowych obowiązujący w 2021 roku.

Firma gebiss.pl zwana dalej Sprzedającym, będąca importerem urządzeń i materiałów medycznych oferuje możliwość dokonywania zakupów z przeznaczeniem do dalszej odsprzedaży.

1

Niniejszy regulamin określa zasady sprzedaży hurtowej i dotyczy wyłącznie współpracy handlowej z podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą w zakresie:
a) PKD 46.46
b) PKD 47.74
c) PKD 47.91
d) PKD 33.13
zwanym dalej Kupującymi.

2

Autoklawy, należące do produktów sklasyfikowanych jako wyroby medyczne, mogą być sprzedawane wyłącznie Kupującym prowadzącym działalność gospodarczą opisaną w pkt. 1A, 1B lub 1D, po wcześniejszym odbyciu szkolenia z obsługi i konserwacji tych urządzeń w serwisie technicznym Sprzedającego.

3

Produkty oferowane przez Sprzedającego do dalszej odsprzedaży prezentowane są na stronie www.gebiss.pl w zakładce DILER.

4

Ceny widniejące przy produktach są cenami brutto (zawierają podatek VAT), od których naliczany jest procentowy upust.

5

Ceny widniejące przy produktach nie zawierają kosztów dostawy, które wyliczane są indywidualnie w zależności od wagi zamówienia i sposobu dostawy.


6

Zamówienia hurtowe przyjmowane są za pośrednictwem poczty elektronicznej.

7

Złożone zamówienie zostaje realizowane natychmiast po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym Sprzedającego o ile zamawiany produkt jest dostępny w żądanej ilości na magazynie.

8

Płatność za wybrane produkty dokonywana jest na podstawie wystawionej przez Sprzedającego faktury proforma.

9

W przypadku niedostępności towaru objętego zamówieniem, Kupujący zostanie poinformowany o tym fakcie telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej i podejmie decyzję o podtrzymaniu lub anulowaniu zamówienia.

10

Kupujący dokonujący systematycznych zakupów mogą wnioskować o przyznanie odroczonego terminu płatności. Aby Sprzedający mógł pozytywnie ustosunkować się do wniosku Kupującego muszą być spełnione następujące warunki:
a) Kupujący dokonał w ostatnim kwartale co najmniej trzech zakupów u Sprzedającego za kwotę nie mniejszą niż 10.000zł.
b) Kupujący nie miał odebranego odroczonego terminu płatności przez Sprzedającego.

11

Wartość zamówienia z odroczonym terminem płatności nie może być wyższa, niż średnia wartość zamówień dokonanych w ostatnim kwartale.

12

Termin odroczenia płatności wynosi 7 dni.

13

W przypadku opóźnień związanych z terminową płatnością zobowiązań wynikających z odroczonych płatności, Sprzedający ma prawo odebrać Kupującemu prawo do dokonywania zakupów z odroczonym terminem płatności.

14

Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży (faktura VAT). Jeżeli produkt nie posiada odrębnej karty gwarancyjnej, dokument ten jest poświadczeniem 12 miesięcznej gwarancji udzielanej przez Sprzedającego.

15

Sprzedający nie dokonuje rezerwacji produktów. W przypadku ograniczonej ilości towaru na magazynie o kolejności realizowania wysyłek decyduje termin zaksięgowania płatności na koncie Sprzedającego.

16

Dostawa zakupionego towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.

17

Koszty dostawy wynoszą:
przesyłki drobnicowe o wadze do 30kg - 15zł brutto
przesyłki z autoklawami - 100zł brutto za każdy autoklaw + koszt palety 15zł brutto

18

Jeżeli waga przesyłki przekracza 30kg, Sprzedający podzieli ją na partie o maksymalnej wadze 30kg każda i policzy zgodnie z pkt.17 regulaminu 15zł brutto za każdą z nich.

19

Przesyłki z autoklawami wysyłane są na paletach i nie łączą się z przesyłkami drobnicowymi.

20

Wszystkie przesyłki są ubezpieczone.

21

Kupujący odbierając towar od kuriera zobowiązany jest do sprawdzenia, czy wszystkie zamówione towary znajdują się w przesyłce, oraz czy przesyłka nie zawiera uszkodzeń powstałych w trakcie transportu.

22

W przypadku stwierdzenia braków w przesyłce nie należy jej przyjmować.

23

W przypadku uszkodzenia przesyłki i/lub towaru, nie należy jej przyjmować. Kupujący zobowiązany jest spisać w obecności kuriera protokół szkody i niezwłocznie poinformować o tym fakcie Sprzedającego. Brak protokołu szkody zamyka drogę do wszczęcia procedury reklamacyjnej.

24

Przyjęcie uszkodzonej przesyłki nie zwalnia Kupującego z zapłaty Sprzedającemu kwoty wynikającej z dowodu zakupu.

25

Wszystkie przesyłki wysyłane są z pełną dokumentacją produktu na adres podany w zamówieniu.

26

Jeżeli adres dostawy jest inny niż adres Kupującego, wówczas Kupujący zobowiązany jest powiadomić o tym fakcie Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej.

27

Jeżeli Kupujący nie wyraża zgody na wysłanie faktury VAT wraz z przesyłką, zobowiązany jest o tym fakcie powiadomić Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku faktura VAT zostanie wysłana do Kupującego na adres poczty elektronicznej.

28

Sprzedający dopuszcza możliwość wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej kupującego, bądź odbioru osobistego w siedzibie Sprzedającego. Wówczas koszt dostawy nie będzie doliczony do faktury VAT.

29

W przypadku odbioru towaru opisanego w pkt.27 regulaminu, odpowiedzialność Sprzedającego wygasa w chwili wydania towaru z jego magazynu.

30

Sprzedający dopuszcza możliwość wysyłki poza granice Polski, zgodnie z aktualnym cennikiem firmy przewozowej.

31

Sprzedający nie wysyła towaru za pobraniem.

32

W przypadku pojawienia się awarii zakupionego produktu, Kupujący ma prawo do składania reklamacji zgodnie z regulaminem znajdującym się na karcie gwarancyjnej produktu.

33

Reklamowany w ramach gwarancji produkt należy starannie zapakować w sposób uniemożliwiający jego uszkodzenie w trakcie transportu.

34

Odbiór reklamowanego w ramach gwarancji produktu odbywa się spod adresu Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej Sprzedającego, na koszt Sprzedającego.

35

Towar niekompletny, uszkodzony z winy użytkownika / Kupującego lub dostarczony bez dokumentacji uprawniającej do reklamacji w ramach gwarancji (karty gwarancyjnej) nie podlega naprawie w ramach gwarancji i może być wykonany wyłącznie odpłatnie.

36

Podstawą rozpatrywania reklamacji jest regulamin znajdujący się na karcie gwarancyjnej produktu.

37

Sprzedający ma prawo wyłączyć produkt spod gwarancji w przypadku stwierdzenia
a) dokonania samowolnego zdjęcia plomb zabezpieczających, napraw elementów, przeróbek we własnym zakresie lub uzbrojenia urządzenia w elementy niefabryczne
b) urządzenie zostało zainstalowane, przechowywane lub użytkowane niezgodnie z instrukcją, ogólnie przyjętymi wymogami bezpieczeństwa lub zasadami technicznymi
c) awaria urządzenia spowodowana była czynnikami zewnętrznymi (przepięcie w sieci, działanie pola magnetycznego, zalanie wodą, przegrzanie itp..)

38

Wraz z reklamowanym urządzeniem, Kupujący jest zobowiązany do dostarczenia Sprzedającemu informacji opisującej objawy awarii, oraz dane osoby kontaktowej zgłaszającej awarię.

39

Nieuzasadnione reklamacje obciążają kosztami diagnozy, transportu i ewentualnej naprawy Kupującego w kwocie:
a) koszt roboczogodziny - 70zł brutto
b) kosztami transportu poniesionymi przez Sprzedającego

40

W uzasadnionych przypadkach (nieterminowe regulowanie zobowiązań płatniczych wobec Sprzedającego, nieetyczne praktyki rynkowe, niestosowanie się do postanowień regulaminu) Sprzedający może odmówić Kupującemu sprzedaży towaru i usług.

41

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu - wycofywania produktów, modeli, opcji wyposażenia, oraz wprowadzania nowych.

42

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen oferowanych produktów.

43

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

44

Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu w każdym czasie, bez uprzedzenia.

Koszyk

produktów: 0

wartość: 0,00 zł

przejdź do koszyka »


© 2006 - 2022 gebiss.pl Wszelkie prawa zastrzeżone.

Sklep internetowy Shoper.pl